Follow us:

درباره AWIN ENTERPRISES

در AWIN ENTERPRISES، ما متعهد به ارائه خدمات مبتنی بر تعالی و یکپارچگی با اشتیاق برای خلاقیت و کیفیت است. هر پروژه دارای معیارهای منحصر به فرد است و از طریق تجربه ما یک مجموعه مشترک از معیارهای که هر پروژه اندازه گیری شده است. ما با مشتریانمان ارتباط برقرار کرده و اهداف و اهداف پروژه مشترک را برقرار می کنیم. این امر مستلزم همکاری مداوم بین مشتری، تیم با تجربه ما از طراحان و پیمانکاران برای تولید سطح بالایی از پروژه های خدماتی و کیفیت است. ما درک می کنیم که این کار گروهی نیاز به شنیدن موثر برای درک کامل از مسائل در دست برای دنبال گزینه های مناسب برای بودجه واقعی و تحویل به موقع است.

AWIN ENTERPRISES صمیمانه به رضایت کامل مشتری متعهد است و ما همیشه تلاش می کنیم تا بهترین کیفیت، ایمنی، درون بودجه و حتی برنامه های پربار را ارائه دهیم. خدمات ما با قیمت مناسب و کارآمد هستند، ما قادر به حل همه مسائل هستیم.

نمونه کارها ما شامل پروژه های متنوعی است که در هر اندازه و پیچیدگی اعم از، شامل اما نه محدود به

۱. مسکونی

۲. بازرگانی

۳. صنعتی

۴. امکانات بهداشتی

۵. مهندسی حفاظت از آتش نصب

۶. تقویت سازه

۷. بهبود مستاجران داخلی و تجدید ساختار

۸. مدارس های خصوصی

۹. تصحیح و ضد آب ساختن

هیچ پروژه بزرگ یا کوچک وجود ندارد که بتوانیم به شما در طراحی، و ساختن آن کمک کنیم