Follow us:
Call Us : 818-486-1964

Cookies

وب سایت AWIN ENTERPRISES ‘از سه نوع کوکی برای استفاده موقتی استفاده می کند. کوکی یک فایل کوچک از کاراکترهای عددی آلفا و عددی است که بر روی کامپیوتر شما قرار می گیرد، اگر شما موافقت کردید، هنگام بازدید از وب سایت ما. اکثر مرورگرهای وب به صورت خودکار کوکی ها را قبول می کنند. اگر ترجیح می دهید می توانید تنظیمات مرورگر خود را تغییر دهید تا کوکی ها را حذف کنید، اما ممکن است از استفاده کامل از وب سایت ما جلوگیری شود. وقتی مرورگر را میبندید، کوکیها حذف میشوند.

(1) کوکی های عملکرد این کوکی ها اطلاعاتی را در مورد نحوه استفاده از بازدیدکنندگان از وب سایت ما جمع آوری می کنند، به عنوان مثال بازدید کنندگان بیشتر بازدید می کنند. این داده ها جمع شده و ناشناس هستند، بنابراین آنها یک کاربر خاص را شناسایی نمی کنند. ما فقط از این اطلاعات برای تجزیه و تحلیل ترافیک صفحات وب استفاده می کنیم و وب سایت ما را برای دیدار با نیازهای بازدید کننده خود بهبود می دهیم.

(2) کوکی های تأیید هویت. هنگامی که بخش های خاصی از وب سایت ما را مشاهده می کنید. برای مثال برای درخواست کار، از شما خواسته خواهد شد که یک نام کاربری و رمز عبور را ارائه دهید. این کوکی شما را قادر به حرکت در اطراف منطقه امن وب سایت و استفاده از ویژگی های آن بدون تأیید هویت بیشتر می کند. بدون این کوکی، شما نمی توانید به ناحیه ای که می خواهید مشاهده کنید دسترسی پیدا کنید.

(3) کوکی ها روند. این کوکی ها به وبسایت اجازه می دهد تا کار کند و خدماتی را ارائه دهد که بازدید کننده وب سایت آن را امتحان می کند، مانند بازدید از صفحات وب مختلف در وب سایت یا دسترسی به قسمت های امن وب سایت. بدون این کوکی ها، وب سایت به درستی کار نمی کند.